Elementenverharding

Bestratingen aanleggen en herstraten behoort tot de vaste werkzaamheden van Joost Visser. Het is een flexibele verharding waardoor men gemakkelijk ondergrondse infra kan bereiken.

Klinkers, tegels of natuursteen

één groot voordeel is de flexibiliteit

Een elementenverharding wordt ook wel bestrating genoemd. Voorbeelden van elementenverhardingen zijn klinkers, tegels en kantopsluitingen. Het voordeel van een elementenverharding is dat het makkelijk hersteld kan worden en dat het gas- en waterdoorlatend is. Waterdoorlatendheid is tegenwoordig steeds belangrijker in verband met verdroging.

Elementenverhardingen kunnen in verschillende verbanden worden gelegd, de bekendste zijn elleboogverband, keperverband en halfsteens verband. De keuze voor een verband is meestal afhankelijk van de toepassing. Ook kan er makkelijk verschillende kleuren worden toegepast of zelfs verschillende materialen. Dit maakt het mogelijk om het straatwerk geheel naar eigen smaak aan te laten leggen.

Elementenverhardingen worden zo veel mogelijk machinaal aangebracht. Er wordt enkel handmatig gestraat indien de situatie het niet toelaat om machinaal te straten. Het handmatig aanbrengen van bestrating vergt veel vakmanschap welke Joost Visser in huis heeft. Hiervoor wordt een vast team van betrouwbare stratenmakers en onderaannemers ingezet. Of het nu een oprit, een speelplaats of openbare ruimten betreft: Joost Visser heeft er ervaring mee.

 

Gerelateerde projecten

een aantal voorbeelden van onze expertise op dit gebied

BRM Singels Skoatterwâld

Een gebiedsontwikkeling om uitbreiding van het woningaanbod op Skoatterwâld mogelijk te maken

Op deelgebied de Singels worden ongeveer 240 woningen worden gebouwd in verschillende segmenten.

Herinrichting Gaasterlandlaan

Bij deze reconstructie worden de Gaasterlandlaan, Oostergo, Westergo en een gedeelte van de Montferlandlaan opnieuw ingericht. Een ontwerp met aandacht voor de bestendigheid van klimaat- en hittestress, inrichting van groen en speelruimte.

Reconstructie riolering Norg

Bij deze reconstructie van het riool gaan een aantal straten rondom Servicecentrum Vijversburg in Norg op de schop. Het gaat hier om Meent, Willekeur, Rocht, Goorsprake, Etstoel en Ding.

Definitieve bestrating Stadhouderlaan

De Stadhouderlaan in Skoatterwâld is in opdracht van gemeente Heerenveen voorzien van de definitieve bestrating.

Reconstructie Goingarijp

It String, een straat in Goingarijp, een dorp in de gemeente De Fryske Marren, werd in opdracht van de gemeente gereconstrueerd.

Herstraten Skoatterwâld

De Oebele Stellingwerfweg en de Yme Kuiperweg en het tussenliggende plantsoen zijn opnieuw bestraat.

Stadionterrein herstraten

De terreinverharding bij het Abe Lenstrastadion is her en der door Joost Visser met behulp van Mach. Straat hersteld.

Reconstructie Lemmer

De straat Almere in Lemmer is voorzien van een nieuwe beton-, asfalt- en klinkerverharding.

Elementenonderhoud Parkstraat Lemmer

Voor gemeente De Fryske Marren heeft Joost Visser de Parkstraat in 2014 weer een nieuw jasje gegeven.

Reconstructie riolering Lemmer

De riolering van een groot deel van de wijk Lemstervaart was aan een reconstructie toe. In 2016 heeft Joost Visser deze klus aangenomen en uitgevoerd.

Woonrijp maken Fokusproject

Het nieuwe Fokusproject Heerenveen Nieuwburen is in 2014 gerealiseerd in de wijk Nieuwburen.

oplossingen en mogelijkheden

Andere toepassingen van deze activiteit zijn....

Asfaltverharding

Joost Visser Infra kan uw asfaltverharding in elk gewenste breedte en vormen aanbrengen. Hiervoor zijn grote en kleine asfaltmachines beschikbaar. Zwa...

Betonverharding

Joost Visser Infra BV levert betonverhardingen, waarbij verschillende betonpave-machines worden ingezet. Beton kenmerkt zich door duurzaamheid en dat ...

Machinaalstraten

Bestratingen aanleggen en herstraten behoort tot de vaste werkzaamheden van Joost Visser. Wij zijn content met de wetgeving die kaders aangeeft waarbi...

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf