Projectmanagement

Om het project te laten slagen en binnen de gestelde kaders tot een goed einde te brengen, is een goed projectmanagement onontbeerlijk.

De projectmanager in infra

Uw project in vertrouwde handen

Een gestructureerd en goed projectmanagement zorgt voor efficiënt verlopende processen en maakt een juiste aansturing op de aspecten kwaliteit, geld, tijd en organisatie mogelijk.

Samenwerking

“Samenwerking” vormt het sleutelwoord om tot het gewenste eindresultaat te komen. De projectmanagers van Joost Visser zorgen voor een optimale uitvoering van het project, waarbij de onderlinge samenwerking met de opdrachtgever maar tevens de samenwerking met overige partijen, door Joost Visser in goede banen geleidt wordt. Belangrijk bij het uitvoeren van deze projecten en processen is dat alle partijen over de juiste informatie beschikken en deze op een duidelijke manier is gedeeld en vastgelegd.

Advies en ontwerp

Goed advies is goud waard. Een kostenraming is één maar aan welke regels, wetten, eisen en voorwaarden er voldaan moet worden voordat een werk uitgevoerd kan worden is niet bij een ieder bekend. Voor kleine infrastructurele projecten en werken denkt Joost Visser graag met haar opdrachtgevers mee. En kan daar door jarenlange ervaring een betrouwbaar advies in geven.

 

oplossingen en mogelijkheden

Andere toepassingen van deze activiteit zijn....

Hoofdaannemer

Als projectleider en hoofdaannemer voor verschillende opdrachtgevers heeft Joost Visser een behoorlijk groot netwerk aan onderaannemers opgebouwd. En ...

Calamiteiten

Calamiteiten Om adequaat en attent in te kunnen springen bij acute problemen en calamiteiten is flexibiliteit en probleemoplossend vermogen een belang...

Gerelateerde projecten

een aantal voorbeelden van onze expertise op dit gebied

BRM Singels Skoatterwâld

Een gebiedsontwikkeling om uitbreiding van het woningaanbod op Skoatterwâld mogelijk te maken

Op deelgebied de Singels worden ongeveer 240 woningen worden gebouwd in verschillende segmenten.

Containerwisselplaats

Op Ecopark De Wierde in Heerenveen is in het voorjaar van 2020 voor de Omrin een containerwisselplaats gerealiseerd. Zie hier de timelaps van dat project.

Reconstructie Goingarijp

It String, een straat in Goingarijp, een dorp in de gemeente De Fryske Marren, werd in opdracht van de gemeente gereconstrueerd.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Voor gemeente Heerenveen past Joost Visser Infra mechanische bestrijding van de Japanse Duizendknoop toe.

Nieuw milieuterrein Lemmer

In opdracht van gemeente de Fryske Marren heeft Joost Visser in Lemmer een nieuw milieuterrein gerealiseerd.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf