Reconstructie Goingarijp

It String, een straat in Goingarijp, een dorp in de gemeente De Fryske Marren, werd in opdracht van de gemeente gereconstrueerd.

Projectmanagement Goingarijp

van riolering en drainage tot nieuw gemaal en asfaltconstructie

Als hoofdaannemer heeft Joost Visser Infra afgelopen zomer it String in Goingarijp gereconstrueerd. De opdracht was om de oude riolering, elementenverharding, asfaltconstructie en fundering te verwijderen. En zo ook het oude gemaal. Daarbij moest rekening worden gehouden met de bereikbaarheid van de huizen aan de doodlopende wegen.

Een mooie klus die niet zonder specialistische onderaannemers uitgevoerd kon worden. De asfaltspecialisten van ACN Infra hebben it String voorzien van een mooie nieuwe asfaltconstructie. Experts van Xylem uit Dordrecht hebben zich gebogen over een nieuw gemaal. WBS Infra heeft diverse nieuwe elementenverhardingen aangebracht. En  Loonbedrijf Verf was aanwezig met haar materieel om onder andere de nodige graaf- en opruimwerkzaamheden uit te voeren.

De gemeente De Fryske Marren kijkt terug op een geslaagde klus. En de bewoners van it String kunnen weer jaren vooruit!

 

Andere projecten

door onze vakmensen uitgevoerd en opgeleverd

Definitieve bestrating Stadhouderlaan

De Stadhouderlaan in Skoatterwâld is in opdracht van gemeente Heerenveen voorzien van de definitieve bestrating.

Asfalteren Antonius ziekenhuis

Een nieuwe asfaltlaag op het terrein van het Antonius ziekenhuis in Sneek aangebracht door ACN Infra.

Herstraten Skoatterwâld

De Oebele Stellingwerfweg en de Yme Kuiperweg en het tussenliggende plantsoen zijn opnieuw bestraat.

Renovatie walbeschoeiing Heidemeer

Bij het Fonteinkruid in Heerenveen is de walbeschoeiing hersteld en vernieuwd. Het staat er nu weer strak bij en een mogelijke verzakking ten gevolge van uitspoeling wordt nu weer voorkomen.

Stadionterrein herstraten

De terreinverharding bij het Abe Lenstrastadion is her en der door Joost Visser met behulp van Mach. Straat hersteld.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Voor gemeente Heerenveen past Joost Visser Infra mechanische bestrijding van de Japanse Duizendknoop toe.

Nieuw milieuterrein Lemmer

In opdracht van gemeente de Fryske Marren heeft Joost Visser in Lemmer een nieuw milieuterrein gerealiseerd.

Duurzaam pad Jolderenbos

Betongranulaat in het betonmengsel voor het betonpad door het bos vlakbij Oudemirdum.

Reconstructie Lemmer

De straat Almere in Lemmer is voorzien van een nieuwe beton-, asfalt- en klinkerverharding.

Rioolrenovatie Bakhuizen

De herinrichting van het Plantsoen in Bakhuizen werd gecombineerd met het vervangen van het riool.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf