Reconstructie Goingarijp

It String, een straat in Goingarijp, een dorp in de gemeente De Fryske Marren, werd in opdracht van de gemeente gereconstrueerd.

Projectmanagement Goingarijp

van riolering en drainage tot nieuw gemaal en asfaltconstructie

Als hoofdaannemer heeft Joost Visser Infra afgelopen zomer it String in Goingarijp gereconstrueerd. De opdracht was om de oude riolering, elementenverharding, asfaltconstructie en fundering te verwijderen. En zo ook het oude gemaal. Daarbij moest rekening worden gehouden met de bereikbaarheid van de huizen aan de doodlopende wegen.

Een mooie klus die niet zonder specialistische onderaannemers uitgevoerd kon worden. De asfaltspecialisten van ACN Infra hebben it String voorzien van een mooie nieuwe asfaltconstructie. Experts van Xylem uit Dordrecht hebben zich gebogen over een nieuw gemaal. WBS Infra heeft diverse nieuwe elementenverhardingen aangebracht. En  Loonbedrijf Verf was aanwezig met haar materieel om onder andere de nodige graaf- en opruimwerkzaamheden uit te voeren.

De gemeente De Fryske Marren kijkt terug op een geslaagde klus. En de bewoners van it String kunnen weer jaren vooruit!

 

Andere projecten

door onze vakmensen uitgevoerd en opgeleverd

Nieuwe brug Nijehaske

Voor gemeente De Fryske Marren heeft Joost Visser vorig jaar een nieuwe brug geplaatst aan de Ketting in Nijehaske.

Betonpad Tramdijk Lemmer

Op de route van het fiets- en voetpad aan de Tramdijk in Lemmer is een nieuw betonpad aangelegd.

Betonpad Abe Lenstra Boulevard

Het voetpad langs het water achter de kantoren aan de Abe Lenstra Boulevard is geheel vernieuwd.

Containerwisselplaats

Op Ecopark De Wierde in Heerenveen is in het voorjaar van 2020 voor de Omrin een containerwisselplaats gerealiseerd. Zie hier de timelaps van dat project.

Herinrichting Gierwal Eesveen

De Gierwal in Eesveen heeft een nieuwe klinkerverharding gekregen met behulp van machinaal bestraten.

Duikerbrug Skoatterwâld

Voor de nieuwbouw aan de Korte Venen in de Heerenveense wijk Skoatterwâld heeft Joost Visser een verbinding gemaakt met de Wilgenpoel.

Definitieve bestrating Stadhouderlaan

De Stadhouderlaan in Skoatterwâld is in opdracht van gemeente Heerenveen voorzien van de definitieve bestrating.

Asfalteren Antonius ziekenhuis

Een nieuwe asfaltlaag op het terrein van het Antonius ziekenhuis in Sneek aangebracht door ACN Infra.

Herstraten Skoatterwâld

De Oebele Stellingwerfweg en de Yme Kuiperweg en het tussenliggende plantsoen zijn opnieuw bestraat.

Renovatie walbeschoeiing Heidemeer

Bij het Fonteinkruid in Heerenveen is de walbeschoeiing hersteld en vernieuwd. Het staat er nu weer strak bij en een mogelijke verzakking ten gevolge van uitspoeling wordt nu weer voorkomen.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf