Wat doen we

Grond-, weg- en waterbouw is de core-business. Daarnaast zijn de professionals van Joost Visser Infra ook uitermate geschikt om het projectmanagement voor grote en kleine projecten op zich te nemen.

 

Activiteiten van Joost Visser

van een klein klusje tot meerjarige projecten

Om het project te laten slagen en binnen de gestelde kaders tot een goed einde te brengen, is een goed projectmanagement onontbeerlijk. Hoe groot de klus ook is, elke klus en elk werk wordt met dezelfde professionaliteit benaderd en uitgevoerd. Daarbij werken vakmensen met verschillende kennis en achtergronden regelmatig samen. De focus van Joost Visser ligt op het uitvoeren van projecten rondom:

verhardingen – riolering – waterbouw – tuin & park – gladheidsbestrijding

 

verhardingen

Een groot gedeelte van onze omgeving bestaat uit verhardingen, zoals asfalt, klinkers en beton. Welke soort verharding geschikt is voor welke toepassing, vereist kennis en kunde.

Riolering

Joost Visser ontwerpt, onderhoudt en verzorgt aanleg van riolering. In opdracht van gemeenten, bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwbouwwijken. Maar ook het koppelen van huisaansluitingen aan het gemeentelijk systeem is ons dagelijks werk.

Waterbouw

Op de grens van land en water is veel werk te verrichten aan kaden, oevers en beschoeiingen. Joost Visser is van oudsher thuis in waterbouw en levert kwaliteit.

Tuin & Park

De optimale combinatie van weg- en waterbouw vindt Joost Visser in ontwerp en aanleg van tuinen & parken. Want een mooie leef- en woonomgeving wordt grotendeels bepaald door infrastructuur, voorzieningen en beplanting.

Gladheidsbestrijding

Joost Visser ontzorgt scholen, bedrijven, instellingen en particulieren op het gebied van gladheidsbestrijding op verschillende manieren. En door een flexibel netwerk die 24/7 bereikbaar is heeft Joost Visser dekking in heel Friesland.

 

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf