Aanleg riool

Voor nieuwe of bestaande woonwijken legt Joost Visser Infra met regelmaat nieuwe riolering aan. Joost Visser Infra heeft daarvoor specialisten in huis met de juiste know-how.

Rioleringssystemen

Het rioleringssysteem kent diverse varianten

Steeds meer wordt gebruik gemaakt van gescheiden systemen voor vuil en schoon water. Hierbij wordt schoon water opgevangen in een vijver of bassin en wordt vuil water afgevoerd naar de waterzuivering. Wij adviseren gemeenten, bedrijven en particulieren hoe de waterafvoer het best geregeld kan worden. Is naast afvoer van hemelwater ook afvoer van grondwater noodzakelijk, dan nemen wij een drainagesysteem mee in het ontwerp.

 

oplossingen en mogelijkheden

Andere toepassingen van deze activiteit zijn....

Onderhoud

Een verstopte riolering is niet alleen hinderlijk, maar vaak ook een kostbare zaak. Joost Visser verhelpt iedere verstopping, bij voorkeur zonder opgr...

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf