Aanleg riool

Voor nieuwe of bestaande woonwijken legt Joost Visser Infra met regelmaat nieuwe riolering aan. Joost Visser Infra heeft daarvoor specialisten in huis met de juiste know-how.

Rioleringssystemen

Het rioleringssysteem kent diverse varianten

Steeds meer wordt gebruik gemaakt van gescheiden systemen voor vuil en schoon water. Hierbij wordt schoon water opgevangen in een vijver of bassin en wordt vuil water afgevoerd naar de waterzuivering. Wij adviseren gemeenten, bedrijven en particulieren hoe de waterafvoer het best geregeld kan worden. Is naast afvoer van hemelwater ook afvoer van grondwater noodzakelijk, dan nemen wij een drainagesysteem mee in het ontwerp.

 

Gerelateerde projecten

een aantal voorbeelden van onze expertise op dit gebied

BRM Singels Skoatterwâld

Een gebiedsontwikkeling om uitbreiding van het woningaanbod op Skoatterwâld mogelijk te maken

Op deelgebied de Singels worden ongeveer 240 woningen worden gebouwd in verschillende segmenten.

Herinrichting Gaasterlandlaan

Bij deze reconstructie worden de Gaasterlandlaan, Oostergo, Westergo en een gedeelte van de Montferlandlaan opnieuw ingericht. Een ontwerp met aandacht voor de bestendigheid van klimaat- en hittestress, inrichting van groen en speelruimte.

Reconstructie riolering Norg

Bij deze reconstructie van het riool gaan een aantal straten rondom Servicecentrum Vijversburg in Norg op de schop. Het gaat hier om Meent, Willekeur, Rocht, Goorsprake, Etstoel en Ding.

Reconstructie Goingarijp

It String, een straat in Goingarijp, een dorp in de gemeente De Fryske Marren, werd in opdracht van de gemeente gereconstrueerd.

Rioolrenovatie Bakhuizen

De herinrichting van het Plantsoen in Bakhuizen werd gecombineerd met het vervangen van het riool.

Pompput Innovatielaan Heerenveen

Om de waterhuishouding op bedrijventerrein Heerenveen-Noord up-to-date te houden was het nodig om een pompput te plaatsen aan de Innovatielaan.

Reconstructie riolering Lemmer

De riolering van een groot deel van de wijk Lemstervaart was aan een reconstructie toe. In 2016 heeft Joost Visser deze klus aangenomen en uitgevoerd.

Renovatie riolering Heerenveen

In opdracht van gemeente Heerenveen heeft Joost Visser in 2015 de Kolklaan boven en onder de grond een opknapbeurt gegeven.

Woonrijp maken Fokusproject

Het nieuwe Fokusproject Heerenveen Nieuwburen is in 2014 gerealiseerd in de wijk Nieuwburen.

oplossingen en mogelijkheden

Andere toepassingen van deze activiteit zijn....

Onderhoud

Een verstopte riolering is niet alleen hinderlijk, maar vaak ook een kostbare zaak. Joost Visser verhelpt iedere verstopping, bij voorkeur zonder opgr...

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf