Herinrichting Gaasterlandlaan

Bij deze reconstructie worden de Gaasterlandlaan, Oostergo, Westergo en een gedeelte van de Montferlandlaan opnieuw ingericht. Een ontwerp met aandacht voor de bestendigheid van klimaat- en hittestress, inrichting van groen en speelruimte.

Herinrichting Gaasterlandlaan e.o.

de Akkers Heerenveen

Onlangs zijn we gestart met de realisatie van het project “Herinrichting Gaasterlandlaan e.o.”. Het werk strekt zich uit over de Gaasterlandlaan, Oostergo, Westergo en een gedeelte van de Montferlandlaan. In 10 aaneengesloten fasen worden de deelgebieden opgeknapt en voorzien van oa nieuw riool, verhardingen en diverse groenvoorzieningen.

Aanvullende informatie is te vinden in de Bewonersbrief ‘Reconstructie Gaasterlandlaan’ van de gemeente Heerenveen en op de website van wijk de Akkers. Tekeningen en een ontwerpfilmpje vindt je op de website van gemeente Heerenveen.