Projecten in uitvoering

Rondom een project in uitvoering kan omgevingscommunicatie cruciaal zijn. Het juiste contact met stakeholders zoals omwonenden is voor Joost Visser Infra het uitgangspunt.

Projecten in uitvoering

Joost Visser Infra wil met de juiste omgevingscommunicatie begrip en draagvlak creëren. Stakeholders zullen het project beter begrijpen en andersom weten de medewerkers van Joost Visser Infra welke impact het project heeft. Zo heeft elke stakeholder vertrouwen in een prettige ervaring en goede afloop van het project.