BRM Singels Skoatterwâld

Een gebiedsontwikkeling om uitbreiding van het woningaanbod op Skoatterwâld mogelijk te maken

Op deelgebied de Singels worden ongeveer 240 woningen worden gebouwd in verschillende segmenten.

Middenzone Skoatterwâld

Deelgebied de Singels

Om het bestaande grasland geschikt te maken voor woningbouw moet het gebied eerst bouwrijp worden gemaakt.  Hierbij kan worden gedacht aan sloop en opruimen van bestaande bouwwerken,

het herverkavelen en egaliseren van het terrein en aanleg van bouwwegen. Daarnaast worden er in deze fase ook de nutsvoorzieningen en het gehele rioolsysteem aangelegd.

De aanleg van de definitieve rijbanen, trottoirs, groen en bv verlichting wordt meestal aangelegd na de bouw van de woningen. Deze fase wordt woonrijp maken genoemd.

 

Ook op deelgebied de Singels is het niet anders. In totaal is er ca 30.000 kuub grondverzet nodig, wordt er ruim 5,5 km aan rioolbuizen gelegd en wordt er voor de bouwwegen ca 6.000m2 asfalt en ca 1.500m2 klinkerverharding aangebracht.

De werkzaamheden zullen naar verwachting worden uitgevoerd tussen 1 juni en 30 november 2023.