Rioolrenovatie Bakhuizen

De herinrichting van het Plantsoen in Bakhuizen werd gecombineerd met het vervangen van het riool.

Nieuw riool voor Plantsoen

De straat Plantsoen ligt centraal in het dorp

Joost Visser Infra heeft in opdracht van gemeente De Fryske Marren de herinrichting van het Plantsoen in Bakhuizen uitgevoerd. De herinrichting werd gecombineerd met het vervangen van het riool.

Het bestaande riool in zowel de Sint Odulphusstraat als dat in de straat Plantsoen werden vervangen. Het gedeelte van het bestaande riool wat buiten de speelvoorziening ligt werd verwijderd. Daarnaast werd het deel onder de speelvoorzieningen vol geschuimd. De nieuwe riolen werden aangesloten op het bestaande riool.

Andere projecten

door onze vakmensen uitgevoerd en opgeleverd

Betonpad Abe Lenstra Boulevard

Het voetpad langs het water achter de kantoren aan de Abe Lenstra Boulevard is geheel vernieuwd.

Realisatie Containerwisselplaats Omrin

Op Ecopark De Wierde in Heerenveen is in het voorjaar van 2020 voor de Omrin een containerwisselplaats gerealiseerd. Zie hier de timelaps van dat project.

Herinrichting Gierwal Eesveen

De Gierwal in Eesveen heeft een nieuwe klinkerverharding gekregen met behulp van machinaal bestraten.

Duikerbrug Skoatterwâld

Voor de nieuwbouw aan de Korte Venen in de Heerenveense wijk Skoatterwâld heeft Joost Visser een verbinding gemaakt met de Wilgenpoel.

Definitieve bestrating Stadhouderlaan

De Stadhouderlaan in Skoatterwâld is in opdracht van gemeente Heerenveen voorzien van de definitieve bestrating.

Reconstructie Goingarijp

It String, een straat in Goingarijp, een dorp in de gemeente De Fryske Marren, werd in opdracht van de gemeente gereconstrueerd.

Asfalteren Antonius ziekenhuis

Een nieuwe asfaltlaag op het terrein van het Antonius ziekenhuis in Sneek aangebracht door ACN Infra.

Herstraten Skoatterwâld

De Oebele Stellingwerfweg en de Yme Kuiperweg en het tussenliggende plantsoen zijn opnieuw bestraat.

Renovatie walbeschoeiing Heidemeer

Bij het Fonteinkruid in Heerenveen is de walbeschoeiing hersteld en vernieuwd. Het staat er nu weer strak bij en een mogelijke verzakking ten gevolge van uitspoeling wordt nu weer voorkomen.

Stadionterrein herstraten

De terreinverharding bij het Abe Lenstrastadion is her en der door Joost Visser met behulp van Mach. Straat hersteld.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf