Reconstructie riolering Norg

Bij deze reconstructie van het riool gaan een aantal straten rondom Servicecentrum Vijversburg in Norg op de schop. Het gaat hier om Meent, Willekeur, Rocht, Goorsprake, Etstoel en Ding.

Het project

Reconstructie van het riool

Op verschillende momenten in het project zullen toegangswegen en/of straten afgesloten zijn. Daarnaast zal wegenbouwmaterieel en -materiaal met regelmaat ruimte nodig hebben wat mogelijk voor overlast kan zorgen. Een onoverkomelijk fenomeen dat zoveel tot een minimum beperkt zal worden.

Het doel is om het project zoveel mogelijk volgens planning te laten verlopen zodat bewoners en bezoekers van het projectgebied zo snel mogelijk weer vrij kunnen bewegen. Daarbij is het natuurlijk van belang dat een ieder tijdig op de hoogte is van de mogelijk beperkte toegang die er is. En die beperkte toegang zal verschillen. Het project is namelijk opgeknipt in 6 fasen. Waarbij elke keer weer een ander deel van projectgebied wordt aangepakt.

Fases en extra informatie

In dit project worden Infiltratiebuizen toegepast. Dit zijn buizen met een openstructuur beton waardoor een waterdoorlatende wand ontstaat. Deze buis is de juiste oplossing bij duurzaam waterbeheer.

Op deze plattegrond is de volgorde van de fasering te zien. Voor het juiste tijdvak verwijzen wij u naar 1 van onderstaande fasen.

NB! de weeknummers staan dus niet gelijk aan de weeknummers op een jaarkalender.