Betonpad Abe Lenstra Boulevard

Het voetpad langs het water achter de kantoren aan de Abe Lenstra Boulevard is geheel vernieuwd.

beton versus asfalt

beton beter bestand tegen worteldoorgroei

De bestaande asfaltverharding was niet bestand tegen worteldoorgroei. Om onveilige situaties in de toekomst te voorkomen is het asfalt vervangen door een betonverharding. Deze verharding is minder gevoelig voor de worteldoorgroei. De betonverharding bestaat voor 30% uit hergebruikte materialen. Dus duurzaam beton! Aangebracht door Becono Betonverharding.

Daarnaast was de bestaande walbeschoeiing in slechte staat van onderhoud. Deze damwand is afgezaagd en hier is een natuurlijke oever aangelegd. Daarmee krijgt het gebied een vergroeningsslag. De bomen langs het parkeerdek zijn in een eerder stadium verplant naar het vak achter het pand van UNIVÉ.

 

Andere projecten

door onze vakmensen uitgevoerd en opgeleverd

Reconstructie riolering Norg

Bij deze reconstructie van het riool gaan een aantal straten rondom Servicecentrum Vijversburg in Norg op de schop. Het gaat hier om Meent, Willekeur, Rocht, Goorsprake, Etstoel en Ding.

Nieuwe brug Nijehaske

Voor gemeente De Fryske Marren heeft Joost Visser vorig jaar een nieuwe brug geplaatst aan de Ketting in Nijehaske.

Betonpad Tramdijk Lemmer

Op de route van het fiets- en voetpad aan de Tramdijk in Lemmer is een nieuw betonpad aangelegd.

Containerwisselplaats

Op Ecopark De Wierde in Heerenveen is in het voorjaar van 2020 voor de Omrin een containerwisselplaats gerealiseerd. Zie hier de timelaps van dat project.

Herinrichting Gierwal Eesveen

De Gierwal in Eesveen heeft een nieuwe klinkerverharding gekregen met behulp van machinaal bestraten.

Duikerbrug Skoatterwâld

Voor de nieuwbouw aan de Korte Venen in de Heerenveense wijk Skoatterwâld heeft Joost Visser een verbinding gemaakt met de Wilgenpoel.

Definitieve bestrating Stadhouderlaan

De Stadhouderlaan in Skoatterwâld is in opdracht van gemeente Heerenveen voorzien van de definitieve bestrating.

Reconstructie Goingarijp

It String, een straat in Goingarijp, een dorp in de gemeente De Fryske Marren, werd in opdracht van de gemeente gereconstrueerd.

Asfalteren Antonius ziekenhuis

Een nieuwe asfaltlaag op het terrein van het Antonius ziekenhuis in Sneek aangebracht door ACN Infra.

Herstraten Skoatterwâld

De Oebele Stellingwerfweg en de Yme Kuiperweg en het tussenliggende plantsoen zijn opnieuw bestraat.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf