Bestrijding Japanse Duizendknoop

Voor gemeente Heerenveen past Joost Visser Infra mechanische bestrijding van de Japanse Duizendknoop toe.

Aanpak gemeente Heerenveen

De enorme groeikracht van de Japanse Duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een overblijvende plant, waarvan de bovengrondse delen in het najaar afsterven en in het voorjaar met een enorme groeikracht weer uitlopen op de (ondergrondse) knoppen.

Bestrijding van Japanse duizendknoop gebeurt in Heerenveen mechanisch (maaien, uitsteken, afgraven) of met heet water. Binnen deze gemeente worden geen chemische middelen gebruikt ter bestrijding. Andere mogelijkheden voor het uitroeien van de Japanse duizendknoop zijn op internationaal niveau in een onderzoeksfase. De plant is bijzonder hardnekkig en het volledig laten verdwijnen vraagt een constante inspanning.

  • Grotere locaties waar de plant relatief veel schade toebrengt en waar inzet van groot materieel mogelijk is. Op deze locaties zijn halverwege mei 2020 ingrijpende maatregelen uitgevoerd: de grond is tot 1 meter afgegraven en gezeefd. De grond wordt intensief gemonitord en jonge opkomende planten (handmatig) verwijderd.

 

Andere projecten

door onze vakmensen uitgevoerd en opgeleverd

Herstraten Skoatterwâld

De Oebele Stellingwerfweg en de Yme Kuiperweg en het tussenliggende plantsoen zijn opnieuw bestraat.

Renovatie walbeschoeiing Heidemeer

Bij het Fonteinkruid in Heerenveen is de walbeschoeiing hersteld en vernieuwd voor een strakke afwerking en tegen verzakking.

Stadionterrein herstraten

De terreinverharding bij het Abe Lenstrastadion is her en der door Joost Visser met behulp van Mach. Straat hersteld.

Nieuw milieuterrein Lemmer

In opdracht van gemeente de Fryske Marren heeft Joost Visser in Lemmer een nieuw milieuterrein gerealiseerd.

Duurzaam pad Jolderenbos

Betongranulaat in het betonmengsel voor het betonpad door het bos vlakbij Oudemirdum.

Reconstructie Lemmer

De straat Almere in Lemmer is voorzien van een nieuwe beton-, asfalt- en klinkerverharding.

Rioolrenovatie Bakhuizen

De herinrichting van het Plantsoen in Bakhuizen werd gecombineerd met het vervangen van het riool.

Sleufsilo bij melkveehouderij

Joost Visser heeft een tweede sleufsilo voor deze melkveehouder uit Mirns van asfalt voorzien.

Kunststof walbeschoeiing

De waterbouwers van Joost Visser hebben nieuwe walbeschoeiing geplaatst voor een aantal inwoners van Joure.

Asfalt melkveehouderij

Voor een veeboer in Vegelingsoord heeft ACN een nieuwe asfalt erfverharding aangebracht.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf