Bestrijding Japanse Duizendknoop

Voor gemeente Heerenveen past Joost Visser Infra mechanische bestrijding van de Japanse Duizendknoop toe.

Aanpak gemeente Heerenveen

De enorme groeikracht van de Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een overblijvende plant, waarvan de bovengrondse delen in het najaar afsterven en in het voorjaar met een enorme groeikracht weer uitlopen op de (ondergrondse) knoppen.

Bestrijding van Japanse duizendknoop gebeurt in Heerenveen mechanisch (maaien, uitsteken, afgraven) of met heet water. Binnen deze gemeente worden geen chemische middelen gebruikt ter bestrijding. Andere mogelijkheden voor het uitroeien van de Japanse duizendknoop zijn op internationaal niveau in een onderzoeksfase. De plant is bijzonder hardnekkig en het volledig laten verdwijnen vraagt een constante inspanning.

Werkwijze: Op ruim 10 locaties kriskras door de gemeente is de duizendknoop verwijderd. Door de grond tot een meter diep te ontgraven en op een fijne zeef te zeven is de duizendknoop uit de grond gehaald. De gezeefde grond is terug gezet en het uitgezeefde materiaal naar een erkend verwerker voor Japanse duizendknoop afgevoerd en gestort. Nu worden de locaties gemonitord en wanneer de duizendknoop weer de kop opsteekt, worden deze periodiek handmatig verwijderd. Dit wordt een periode van drie jaar uitgevoerd met het resultaat dat op deze locaties de duizendknoop definitief uit het straatbeeld verdwenen zal zijn.

 

Andere projecten

door onze vakmensen uitgevoerd en opgeleverd

Reconstructie Goingarijp

It String, een straat in Goingarijp, een dorp in de gemeente De Fryske Marren, werd in opdracht van de gemeente gereconstrueerd.

Asfalteren Antonius ziekenhuis

Een nieuwe asfaltlaag op het terrein van het Antonius ziekenhuis in Sneek aangebracht door ACN Infra.

Herstraten Skoatterwâld

De Oebele Stellingwerfweg en de Yme Kuiperweg en het tussenliggende plantsoen zijn opnieuw bestraat.

Renovatie walbeschoeiing Heidemeer

Bij het Fonteinkruid in Heerenveen is de walbeschoeiing hersteld en vernieuwd. Het staat er nu weer strak bij en een mogelijke verzakking ten gevolge van uitspoeling wordt nu weer voorkomen.

Stadionterrein herstraten

De terreinverharding bij het Abe Lenstrastadion is her en der door Joost Visser met behulp van Mach. Straat hersteld.

Nieuw milieuterrein Lemmer

In opdracht van gemeente de Fryske Marren heeft Joost Visser in Lemmer een nieuw milieuterrein gerealiseerd.

Duurzaam pad Jolderenbos

Betongranulaat in het betonmengsel voor het betonpad door het bos vlakbij Oudemirdum.

Reconstructie Lemmer

De straat Almere in Lemmer is voorzien van een nieuwe beton-, asfalt- en klinkerverharding.

Rioolrenovatie Bakhuizen

De herinrichting van het Plantsoen in Bakhuizen werd gecombineerd met het vervangen van het riool.

Sleufsilo bij melkveehouderij

Joost Visser heeft een tweede sleufsilo voor deze melkveehouder uit Mirns van asfalt voorzien.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf