Stadionterrein herstraten

De terreinverharding bij het Abe Lenstrastadion is her en der door Joost Visser met behulp van Mach. Straat hersteld.

stadionbestrating opgeknapt

Mach. Straat biedt Joost Visser Infra de helpende hand

Niet alleen het heilige gras van het Abe Lenstrastadion heeft met regelmaat onderhoud nodig, ook een nette bestrating is van groot belang. Fans maar ook passerende voetgangers en fietsers moeten veilig gebruik kunnen maken van het terrein rondom het stadion. Met enige regelmaat wordt er een controle uitgevoerd of komt er een melding binnen van een mogelijk onveilige situatie.

Joost Visser Infra pakt dergelijke klussen dan direct samen met Mach. Straat op. Een samenwerking die naar ieders tevredenheid al jaren voortduurt. Mach. Straat heeft de mogelijkheid zowel nieuwe als ook her te gebruiken bestrating machinaal aan te brengen. Afhankelijk van de situatie en rekening houdend met de P324a voorschriften wordt handmatig dan wel machinaal gestraat. In dit geval was de meest ideale oplossing om het handmatig te doen.

Andere projecten

door onze vakmensen uitgevoerd en opgeleverd

Reconstructie Goingarijp

It String, een straat in Goingarijp, een dorp in de gemeente De Fryske Marren, werd in opdracht van de gemeente gereconstrueerd.

Asfalteren Antonius ziekenhuis

Een nieuwe asfaltlaag op het terrein van het Antonius ziekenhuis in Sneek aangebracht door ACN Infra.

Herstraten Skoatterwâld

De Oebele Stellingwerfweg en de Yme Kuiperweg en het tussenliggende plantsoen zijn opnieuw bestraat.

Renovatie walbeschoeiing Heidemeer

Bij het Fonteinkruid in Heerenveen is de walbeschoeiing hersteld en vernieuwd. Het staat er nu weer strak bij en een mogelijke verzakking ten gevolge van uitspoeling wordt nu weer voorkomen.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Voor gemeente Heerenveen past Joost Visser Infra mechanische bestrijding van de Japanse Duizendknoop toe.

Nieuw milieuterrein Lemmer

In opdracht van gemeente de Fryske Marren heeft Joost Visser in Lemmer een nieuw milieuterrein gerealiseerd.

Duurzaam pad Jolderenbos

Betongranulaat in het betonmengsel voor het betonpad door het bos vlakbij Oudemirdum.

Reconstructie Lemmer

De straat Almere in Lemmer is voorzien van een nieuwe beton-, asfalt- en klinkerverharding.

Rioolrenovatie Bakhuizen

De herinrichting van het Plantsoen in Bakhuizen werd gecombineerd met het vervangen van het riool.

Sleufsilo bij melkveehouderij

Joost Visser heeft een tweede sleufsilo voor deze melkveehouder uit Mirns van asfalt voorzien.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf