Grond-, weg- en waterbouw

Dat is waar de roots van Joost Visser Infra BV liggen. Maar het bedrijf is meer dan een wegenbouwer. Bedrijven, overheden en particulieren vinden ook de weg naar Joost Visser Infra voor rioleringswerken, tuin- & parkaanleg, beschoeiingen en levering van verhardingen, waaronder asfalt.

Joost Visser Infra

van certificering tot ruimte voor jong talent

Kwaliteit en efficiency staan bij Joost Visser Infra BV hoog in het vaandel. Daarom hechte wij veel waarde aan onze VCA** , ISO 9001 en FSC® certificeringen. Hiermee laten wij zien dat wij onze relaties optimaal bedienen, maar ook goed zijn voor onze eigen mensen.

FSC®: Natuurlijk!

Joost Visser Infra BV draagt een steentje bij aan een betere leefwereld. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van FSC® gecertificeerd hout.  De internationale Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer) ziet erop toe dat hout uitsluitend wordt gekapt uit goed beheerde bossen waar herplant verplicht is. Daarnaast zorgen zij voor een eerlijke handel, waarbij een deel van de opbrengsten ten goede komt aan de lokale bevolking.

Gelukkig wordt in de (water)bouw steeds vaker gebruik gemaakt van FSC®gecertificeerd hout. Ook Joost Visser Infra BV neemt hierin verantwoordelijkheid. Dit betekent dat u  bij ons verzekerd bent van een bijdrage aan een eerlijke handel.

Erkend leerbedrijf
Kwalitatief hoogwaardig producten en diensten. Dat is waar Joost Visser Infra BV voor staat. Daarom wordt uitsluitend met goed opgeleide en ervaren mensen gewerkt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Joost Visser Infra BV als erkend leerbedrijf is aangesloten bij SBB. Hierdoor wordt een directe en actieve bijdrage geleverd aan goed opgeleide vakmensen. Hiervoor zijn binnen het bedrijf een aantal erkende leermeester aangewezen. Bovendien krijgen jonge mensen de kans om kennis te maken met Bouw & Infra; een branche om trots op te zijn.

Projecten

een greep uit de vele projecten

Herstraten Skoatterwâld

De Oebele Stellingwerfweg en de Yme Kuiperweg en het tussenliggende plantsoen zijn opnieuw bestraat.

Renovatie walbeschoeiing Heidemeer

Bij het Fonteinkruid in Heerenveen is de walbeschoeiing hersteld en vernieuwd voor een strakke afwerking en tegen verzakking.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Voor gemeente Heerenveen past Joost Visser Infra mechanische bestrijding van de Japanse Duizendknoop toe.

Duurzaam pad Jolderenbos

Betongranulaat in het betonmengsel voor het betonpad door het bos vlakbij Oudemirdum.

Kunststof walbeschoeiing

De waterbouwers van Joost Visser hebben nieuwe walbeschoeiing geplaatst voor een aantal inwoners van Joure.

Asfalt melkveehouderij

Voor een veeboer in Vegelingsoord heeft ACN een nieuwe asfalt erfverharding aangebracht.

Asfalt boerenerf

Joost Visser legt samen met ACN een nieuwe asfaltverharding aan bij een boer in Warns.

Betonfietspad Ruigahuizen

Gemeente De Fryske Marren heeft Joost Visser Infra de opdracht verleend om een betonfietspad bij Ruigahuizen aan te leggen. Met onderaannemer Becono Betonverharding uit Drachten werd het kronkelende fietspad door het bos aangelegd.

Pompput Innovatielaan Heerenveen

Om de waterhuishouding op bedrijventerrein Heerenveen-Noord up-to-date te houden was het nodig om een pompput te plaatsen aan de Innovatielaan.

Steiger Fokusproject Heerenveen

De waterbouwers van Joost Visser hebben bij het Fokusproject in Heerenveen een mooie en ruime steiger geplaatst.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf