Grond-, weg- en waterbouw

Dat is waar de roots van Joost Visser Infra BV liggen. Maar het bedrijf is meer dan een wegenbouwer. Bedrijven, overheden en particulieren vinden ook de weg naar Joost Visser Infra voor rioleringswerken, tuin- & parkaanleg, beschoeiingen en levering van verhardingen, waaronder asfalt.

Joost Visser Infra

van certificering tot ruimte voor jong talent

Kwaliteit en efficiency staan bij Joost Visser Infra BV hoog in het vaandel. Daarom hechte wij veel waarde aan onze VCA** , ISO 9001 en FSC® certificeringen. Hiermee laten wij zien dat wij onze relaties optimaal bedienen, maar ook goed zijn voor onze eigen mensen.

FSC®: Natuurlijk!

Joost Visser Infra BV draagt een steentje bij aan een betere leefwereld. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van FSC® gecertificeerd hout.  De internationale Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer) ziet erop toe dat hout uitsluitend wordt gekapt uit goed beheerde bossen waar herplant verplicht is. Daarnaast zorgen zij voor een eerlijke handel, waarbij een deel van de opbrengsten ten goede komt aan de lokale bevolking.

Gelukkig wordt in de (water)bouw steeds vaker gebruik gemaakt van FSC®gecertificeerd hout. Ook Joost Visser Infra BV neemt hierin verantwoordelijkheid. Dit betekent dat u  bij ons verzekerd bent van een bijdrage aan een eerlijke handel.

Erkend leerbedrijf
Kwalitatief hoogwaardig producten en diensten. Dat is waar Joost Visser Infra BV voor staat. Daarom wordt uitsluitend met goed opgeleide en ervaren mensen gewerkt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Joost Visser Infra BV als erkend leerbedrijf is aangesloten bij SBB. Hierdoor wordt een directe en actieve bijdrage geleverd aan goed opgeleide vakmensen. Hiervoor zijn binnen het bedrijf een aantal erkende leermeester aangewezen. Bovendien krijgen jonge mensen de kans om kennis te maken met Bouw & Infra; een branche om trots op te zijn.

Projecten

een greep uit de vele projecten

Herinrichting Gaasterlandlaan

Bij deze reconstructie worden de Gaasterlandlaan, Oostergo, Westergo en een gedeelte van de Montferlandlaan opnieuw ingericht. Een ontwerp met aandacht voor de bestendigheid van klimaat- en hittestress, inrichting van groen en speelruimte.

Nieuwe brug Nijehaske

Voor gemeente De Fryske Marren heeft Joost Visser vorig jaar een nieuwe brug geplaatst aan de Ketting in Nijehaske.

Betonpad Abe Lenstra Boulevard

Het voetpad langs het water achter de kantoren aan de Abe Lenstra Boulevard is geheel vernieuwd.

Containerwisselplaats

Op Ecopark De Wierde in Heerenveen is in het voorjaar van 2020 voor de Omrin een containerwisselplaats gerealiseerd. Zie hier de timelaps van dat project.

Herinrichting Gierwal Eesveen

De Gierwal in Eesveen heeft een nieuwe klinkerverharding gekregen met behulp van machinaal bestraten.

Definitieve bestrating Stadhouderlaan

De Stadhouderlaan in Skoatterwâld is in opdracht van gemeente Heerenveen voorzien van de definitieve bestrating.

Reconstructie Goingarijp

It String, een straat in Goingarijp, een dorp in de gemeente De Fryske Marren, werd in opdracht van de gemeente gereconstrueerd.

Asfalteren Antonius ziekenhuis

Een nieuwe asfaltlaag op het terrein van het Antonius ziekenhuis in Sneek aangebracht door ACN Infra.

Herstraten Skoatterwâld

De Oebele Stellingwerfweg en de Yme Kuiperweg en het tussenliggende plantsoen zijn opnieuw bestraat.

Renovatie walbeschoeiing Heidemeer

Bij het Fonteinkruid in Heerenveen is de walbeschoeiing hersteld en vernieuwd. Het staat er nu weer strak bij en een mogelijke verzakking ten gevolge van uitspoeling wordt nu weer voorkomen.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf