Asfalteren Antonius ziekenhuis

Een nieuwe asfaltlaag op het terrein van het Antonius ziekenhuis in Sneek aangebracht door ACN Infra.

Nieuw asfalt ziekenhuis

Het verouderde asfalt was aan vervanging toe

Tijdens de werkzaamheden was er altijd toegang tot het ziekenhuis. Zowel voor patiënten als bezoekers. Ook bleef er tijdens de werkzaamheden altijd een toegangsweg beschikbaar voor ambulances. En die was toch zeker een aantal keren nodig. Voor de goede begeleiding van het verkeer tijdens de frees- en asfalteringswerkzaamheden waren verkeersregelaars aanwezig.

Uiteindelijk liep de klus gesmeerd en kan het ziekenhuis met het nieuw geasfalteerde terrein weer jaren vooruit.

 

Andere projecten

door onze vakmensen uitgevoerd en opgeleverd

Definitieve bestrating Stadhouderlaan

De Stadhouderlaan in Skoatterwâld is in opdracht van gemeente Heerenveen voorzien van de definitieve bestrating.

Reconstructie Goingarijp

It String, een straat in Goingarijp, een dorp in de gemeente De Fryske Marren, werd in opdracht van de gemeente gereconstrueerd.

Herstraten Skoatterwâld

De Oebele Stellingwerfweg en de Yme Kuiperweg en het tussenliggende plantsoen zijn opnieuw bestraat.

Renovatie walbeschoeiing Heidemeer

Bij het Fonteinkruid in Heerenveen is de walbeschoeiing hersteld en vernieuwd. Het staat er nu weer strak bij en een mogelijke verzakking ten gevolge van uitspoeling wordt nu weer voorkomen.

Stadionterrein herstraten

De terreinverharding bij het Abe Lenstrastadion is her en der door Joost Visser met behulp van Mach. Straat hersteld.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Voor gemeente Heerenveen past Joost Visser Infra mechanische bestrijding van de Japanse Duizendknoop toe.

Nieuw milieuterrein Lemmer

In opdracht van gemeente de Fryske Marren heeft Joost Visser in Lemmer een nieuw milieuterrein gerealiseerd.

Duurzaam pad Jolderenbos

Betongranulaat in het betonmengsel voor het betonpad door het bos vlakbij Oudemirdum.

Reconstructie Lemmer

De straat Almere in Lemmer is voorzien van een nieuwe beton-, asfalt- en klinkerverharding.

Rioolrenovatie Bakhuizen

De herinrichting van het Plantsoen in Bakhuizen werd gecombineerd met het vervangen van het riool.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf