Renovatie walbeschoeiing Heidemeer

Bij het Fonteinkruid in Heerenveen is de walbeschoeiing hersteld en vernieuwd voor een strakke afwerking en tegen verzakking.

Nieuwe walbeschoeiing Fonteinkruid

Met Azobé, een bijzonder harde en zeer duurzame houtsoort

In opdracht van gemeente Heerenveen heeft Joost Visser op het Heidemeer in Heerenveen de walbeschoeiing vernieuwd en vervangen door Azobé hout. Dat wordt vooral gebruikt voor zware constructies die niet alleen weer en wind moeten doorstaan, maar ook grote krachten moeten opvangen. Maar ook in afscheidingen van vlechtmatten en schoeiingen wordt het toegepast, alsmede als tuinhout, pergola’s en vlonders.

In dit geval moet de walbeschoeiing van Azobé hout er voor zorgen dat er een strakke afwerking gerealiseerd wordt in en dat het wegspoelen van grond voorkomt en het daarmee het verzakken van de tuinen of bestratingen die grenzen aan het water.

 

Andere projecten

door onze vakmensen uitgevoerd en opgeleverd

Herstraten Skoatterwâld

De Oebele Stellingwerfweg en de Yme Kuiperweg en het tussenliggende plantsoen zijn opnieuw bestraat.

Stadionterrein herstraten

De terreinverharding bij het Abe Lenstrastadion is her en der door Joost Visser met behulp van Mach. Straat hersteld.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Voor gemeente Heerenveen past Joost Visser Infra mechanische bestrijding van de Japanse Duizendknoop toe.

Nieuw milieuterrein Lemmer

In opdracht van gemeente de Fryske Marren heeft Joost Visser in Lemmer een nieuw milieuterrein gerealiseerd.

Duurzaam pad Jolderenbos

Betongranulaat in het betonmengsel voor het betonpad door het bos vlakbij Oudemirdum.

Reconstructie Lemmer

De straat Almere in Lemmer is voorzien van een nieuwe beton-, asfalt- en klinkerverharding.

Rioolrenovatie Bakhuizen

De herinrichting van het Plantsoen in Bakhuizen werd gecombineerd met het vervangen van het riool.

Sleufsilo bij melkveehouderij

Joost Visser heeft een tweede sleufsilo voor deze melkveehouder uit Mirns van asfalt voorzien.

Kunststof walbeschoeiing

De waterbouwers van Joost Visser hebben nieuwe walbeschoeiing geplaatst voor een aantal inwoners van Joure.

Asfalt melkveehouderij

Voor een veeboer in Vegelingsoord heeft ACN een nieuwe asfalt erfverharding aangebracht.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf