CO2 Prestatieladder

de CO2-prestatieladder geeft Joost Visser Infra inzicht en handvatten voor het nemen van maatregelen.

CO2 footprint verkleinen

reductie van CO2-uitstoot

Wij zijn ons er van bewust dat wij bij de realisatie van onze projecten bijdragen aan uitstoot van COen hiermee een COafdruk achterlaten. Om deze afdruk te verkleinen hanteert Joost Visser Infra de COprestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Zie ook www.skao.nl

Joost Visser Infra gebruikt deze CO2-Prestatieladder als een instrument ter ondersteuning tot het reduceren van haar CO2-uitstoot. Middels de CO2-prestatieladder krijgt Joost Visser Infra duidelijk inzicht in eigen CO2-uitstoot en een handvat voor het nemen van maatregelen ter reductie van haar CO2-uitstoot. Daarnaast is het transparant delen van de verworven kennis en actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen een speerpunt van de CO2-prestatieladder.

Zie hieronder de resultaten en relevante documenten uit ons portfolio CO2-prestatieladder. Voorgaande documenten zijn te vinden in ons archief.

.

FSC® hout

Joost Visser Infra draagt een steentje bij aan een betere leefwereld. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van FSC® gecertificeerd hout.  De internat...

BRL 7000

Joost Visser infra is gecertificeerd volgens BRL SIKB 7000 protocol 7001 en protocol 7004. De BRL SIKB 7000 heeft betrekking op de uitvoering van (wat...

ISO 9001

Joost Visser Infra gebruikt het ISO 9001 certificaat om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan wet- en regelgeving, de eisen va...

VCA norm

VCA is een afkorting van Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is een systeem waarbij het van belang is dat de aannemer aantoonbaar ...

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf