ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor het managementsysteem voor kwaliteit.

ISO 9001 certificaat

focus op mens en omgeving

Joost Visser Infra gebruikt het ISO 9001 certificaat om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan wet- en regelgeving, de eisen van klanten en de eisen van de organisatie zelf. In 2015 is een nieuwe versie van de ISO 9001 van kracht geworden. Deze nieuwe versie legt meer de nadruk op leiderschap, betrokkenheid, risicomanagement, communicatie en bewustwording: de belangrijkste thema’s van MVO. Joost Visser Infra wil met het ISO 9001 certificaat laten zien dat ze haar relaties optimaal wil bedienen en goed wil zijn voor haar eigen mensen en omgeving.

.

CO2 Prestatieladder

Wij zijn ons er van bewust dat wij bij de realisatie van onze projecten bijdragen aan uitstoot van CO2 en hiermee een CO2 afdruk achterlaten. Om dez...

FSC® hout

Joost Visser Infra draagt een steentje bij aan een betere leefwereld. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van FSC® gecertificeerd hout.  De internat...

BRL 7000

Joost Visser infra is gecertificeerd volgens BRL SIKB 7000 protocol 7001 en protocol 7004. De BRL SIKB 7000 heeft betrekking op de uitvoering van (wat...

VCA norm

VCA is een afkorting van Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is een systeem waarbij het van belang is dat de aannemer aantoonbaar ...

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf