BRL 7000

BRL certificering kan wettelijk verplicht zijn om bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren. Joost Visser Infra heeft de BRL SIKB 7000 certificering.

BRL SIKB 7000

kwaliteit (water)bodem sanering

Joost Visser infra is gecertificeerd volgens BRL SIKB 7000 protocol 7001 en protocol 7004. De BRL SIKB 7000 heeft betrekking op de uitvoering van (water)bodem saneringen met tot doel de kwaliteit te waarborgen bij de uitvoering van de sanering.

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij te maken van een bodemverontreiniging. Het spreekt voor zich dat de uitvoering hiervan dient te voldoen aan verschillende eisen ten aanzien van wetgeving, personeel en omgeving. Door het behalen van dit certificaat laat Joost Visser Infra zien dat ze aandacht heeft voor haar eigen mensen en omgeving.

.

CO2 Prestatieladder

Wij zijn ons er van bewust dat wij bij de realisatie van onze projecten bijdragen aan uitstoot van CO2 en hiermee een CO2 afdruk achterlaten. Om dez...

FSC® hout

Joost Visser Infra draagt een steentje bij aan een betere leefwereld. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van FSC® gecertificeerd hout.  De internat...

ISO 9001

Joost Visser Infra gebruikt het ISO 9001 certificaat om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan wet- en regelgeving, de eisen va...

VCA norm

VCA is een afkorting van Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is een systeem waarbij het van belang is dat de aannemer aantoonbaar ...

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf