Stalen damwand Warten

De waterbouwers van Joost Visser hebben op deze locatie in Warten een stalen damwand constructie met een U-profiel geplaatst.

Oeverbescherming met hoge sterkte

Stalen damwand met U-profiel

De belangrijkste toepassing van stalen damwand bij oeverbescherming is in de vorm van damwandconstructies, gordingen, ankers en beschoeiing in het geval kerende hoogte is vereist. Staal heeft een hogere sterkte dan bijvoorbeeld hout en kunststof. Hierdoor worden de grotere damwanden van staal gemaakt. Er wordt gebruikgemaakt van speciale damwandprofielen, met een hoog oppervlaktetraagheidsmoment zodat vervormingen beperkt blijven.

Om deze redenen is er hier, in Warten, gekozen voor een stalen damwand. Dit type wand bestaat uit U-profielen, die bij het plaatsen in elkaar grijpen. De U-profielen worden verticaal in de grond getrild om een stevig eindresultaat te realiseren.

 

Andere projecten

door onze vakmensen uitgevoerd en opgeleverd

Sleufsilo bij melkveehouderij

Joost Visser heeft een tweede sleufsilo voor deze melkveehouder uit Mirns van asfalt voorzien.

Kunststof walbeschoeiing

De waterbouwers van Joost Visser hebben nieuwe walbeschoeiing geplaatst voor een aantal inwoners van Joure.

Asfalt melkveehouderij

Voor een veeboer in Vegelingsoord heeft ACN een nieuwe asfalt erfverharding aangebracht.

Asfalt boerenerf

Joost Visser legt samen met ACN een nieuwe asfaltverharding aan bij een boer in Warns.

Betonfietspad Ruigahuizen

Gemeente De Fryske Marren heeft Joost Visser Infra de opdracht verleend om een betonfietspad bij Ruigahuizen aan te leggen. Met onderaannemer Becono Betonverharding uit Drachten werd het kronkelende fietspad door het bos aangelegd.

Pompput Innovatielaan Heerenveen

Om de waterhuishouding op bedrijventerrein Heerenveen-Noord up-to-date te houden was het nodig om een pompput te plaatsen aan de Innovatielaan.

Renovatie tuin Coopersburg

De tuin en brug van Coopersburg in Akkrum was toe aan een stevige opknapbeurt. De groene specialisten van Joost Visser zijn hiervoor ingezet.

Steiger Fokusproject Heerenveen

De waterbouwers van Joost Visser hebben bij het Fokusproject in Heerenveen een mooie en ruime steiger geplaatst.

Elementenonderhoud Parkstraat Lemmer

Voor gemeente De Fryske Marren heeft Joost Visser de Parkstraat in 2014 weer een nieuw jasje gegeven.

Reconstructie riolering Lemmer

De riolering van een groot deel van de wijk Lemstervaart was aan een reconstructie toe. In 2016 heeft Joost Visser deze klus aangenomen en uitgevoerd.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf