Duurzaam pad Jolderenbos

Betongranulaat in het betonmengsel voor het betonpad door het bos vlakbij Oudemirdum.

Fryske Marren wenst betongranulaat

Een duurzaam betonpad in het natuurgebied is passend

Een uniek project voor Joost Visser Infra! 100% betongranulaat in het betonmengsel voor het betonpad door het Jolderenbos vlakbij Oudemirdum. Het verzoek van gemeente De Fryske Marren.

En om het nog wat complexer te maken ook nog eens gemaakt met een asfaltmachine. Het is de combinatie van ACN, Finish Beton Groep en hoofdaannemer Joost Visser Infra gelukt.

 

Andere projecten

door onze vakmensen uitgevoerd en opgeleverd

Herstraten Skoatterwâld

De Oebele Stellingwerfweg en de Yme Kuiperweg en het tussenliggende plantsoen zijn opnieuw bestraat.

Renovatie walbeschoeiing Heidemeer

Bij het Fonteinkruid in Heerenveen is de walbeschoeiing hersteld en vernieuwd voor een strakke afwerking en tegen verzakking.

Stadionterrein herstraten

De terreinverharding bij het Abe Lenstrastadion is her en der door Joost Visser met behulp van Mach. Straat hersteld.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Voor gemeente Heerenveen past Joost Visser Infra mechanische bestrijding van de Japanse Duizendknoop toe.

Nieuw milieuterrein Lemmer

In opdracht van gemeente de Fryske Marren heeft Joost Visser in Lemmer een nieuw milieuterrein gerealiseerd.

Reconstructie Lemmer

De straat Almere in Lemmer is voorzien van een nieuwe beton-, asfalt- en klinkerverharding.

Rioolrenovatie Bakhuizen

De herinrichting van het Plantsoen in Bakhuizen werd gecombineerd met het vervangen van het riool.

Sleufsilo bij melkveehouderij

Joost Visser heeft een tweede sleufsilo voor deze melkveehouder uit Mirns van asfalt voorzien.

Kunststof walbeschoeiing

De waterbouwers van Joost Visser hebben nieuwe walbeschoeiing geplaatst voor een aantal inwoners van Joure.

Asfalt melkveehouderij

Voor een veeboer in Vegelingsoord heeft ACN een nieuwe asfalt erfverharding aangebracht.

Opdrachtgevers

van overheid tot mkb en grootbedrijf